NL | FR | EN

Vervoersrecht

Transport van goederen is voor veel bedrijven essentieel bij het uitoefenen van hun bedrijvigheid. Echter transportovereenkomsten leveren vaak stof tot discussie tussen de afzender, transporteur of bestemmeling.

Het systeem van transportvervoer is in wezen gestoeld op vertrouwen. Het is immers vaak zo dat er ofwel eerst wordt geleverd voor er betaald wordt of dat er eerst betaald wordt voor er geleverd wordt. Het vervoersrecht biedt aan de deelnemers van het handelsverkeer een waaier aan mogelijkheden om de risico’s verbonden aan transportvervoer zo klein mogelijk tot nihil te houden.

Het kantoor Hoornaert – Heyndrickx is sinds haar beginjaren steeds zeer bedreven in het vervoersrecht. Heden mag het kantoor nog steeds verschillende transportbedrijven uit het Waasland tot haar cliënteel rekenen.

Valt onder het vervoersrecht:

  • Het CMR verdrag ( rechten en plichten, aansprakelijkheid, schadevergoeding )
  • de vervoersvergunningen
  • rij- en rusttijden,
  • ADR, vervoer van gevaarlijke stoffen
  • statuut van de vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur
  • Sociale verplichtingen (arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur, sociale bescherming)
  • Incasso

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.