NL | FR | EN

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is een segment van het globale ondernemingsrecht.

Advocatenkantoor Hoornaert Heynderickx staat U bij zowel bij het oprichten van de vennootschap als tijdens het verdere verloop van het vennootschapsleven. Het is voor een onderneming van kapitaal belang optimale juridische bijstand te genieten.

Niet enkel ondernemingen, maar ook particulieren worden geconfronteerd met vennootschapsrecht. Zo raakt de aansprakelijkheid van de bestuurder, immers ook de individuele belangen van de particulier, al dan niet aandeelhouder.

Het kantoor Hoornaert Heynderickx staat U in volgende kwesties bij:

  • Oprichting vennootschap ( keuze rechtsvorm, oprichtingsakte,)
  • Aansprakelijkheid bestuurders of zaakvoerders (burgerlijk & strafrechterlijk)
  • Ontbinding vereffening vennootschap
  • Faillissement, opstellen aangifte schuldvordering,...
  • Corporate housekeeping (o.a. aanpassingen m.b.t. de kruispuntbank ondernemingen, publiceren besluiten van raad van bestuur of algemene vergadering)
  • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
  • Overdracht aandelen
  • Aandeelhoudersconflicten
  • Belangenconflicten

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.