NL | FR | EN

Strafrecht

Het kantoor Hoornaert Heynderickx staat de rechtzoekende bij in strafrechterlijke zaken gaande van diefstal, slagen en verwondingen tot een drugsmisdrijf, skimming, faillissementsmisdrijven...

Zowel de verdediging van het slachtoffer als van de dader neemt het kantoor reeds jarenlang op zich.

Wij trachten van bij de aanvang van de procedure U een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van hoe de procedure zal verlopen vanaf het moment dat U werd aangehouden, de uiteindelijke correctionele zitting en eventueel de strafuitvoering.

Het kantoor helpt het slachtoffer door een klacht neer te leggen bij de politie of bij de onderzoeksrechter en uiteindelijk bij het proces zelf, waar men zich burgerlijke partij kan stellen.

Het strafrecht staat in de praktijk bijna nooit op zich alleen. Door de multidisciplinaire aanpak van het kantoor wordt iedere casus vanuit de specifieke rechtsdomeinen benaderd en door het meest geschikt lid van het advocatenteam behandeld. Het spreekt voor zich dat een geweldpleging een andere aanpak vergt dan een strafrechterlijke inbreuk op de vennootschapswet.

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.