NL | FR | EN

Ruimtelijke ordening en milieurecht

Zowel particulieren als bedrijven hebben te maken met wettelijke voorschriften van ruimtelijke ordening en milieurecht. In de huidige maatschappelijke context winnen beide begrippen aan belang.

Meester Vincent Verlaeckt heeft zich in bijzondere mate toegelegd op het ruimtelijke ordeningsrecht en het administratief recht in het algemeen.

Wat betreft ruimtelijke ordening staat het kantoor U bij in volgende kwesties:

 • Samenstellen dossier voor aanvraag bouwvergunning
 • Advies bij bouwaanvragen van zonevreemde woningen/bedrijven.
 • Regularisatie van bouwmisdrijven
 • Instellen procedure bij adminstratieve overheden d.m.v. bezwaarschriften.
 • Instellen procedure bij Raad van State
 • Onteigening ten algemene nutte.

Wat betreft milieurecht staat het kantoor U bij in volgende kwesties:

 • Preventief advies, legal audit.
 • Bijstaan procedure milieustrafrecht
 • Stakingsvordering bij milieuinbreuken
 • Bodemsanering: onschuldige bezitters, aansprakelijkheid
 • Overdracht onroerend goed met milieuverontreiniging.
 • Bijzondere milieuheffingen en energieheffingen.
 • Natuurbehoud
 • Waterbeleid
 • Mest

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.