NL | FR | EN

Letselschade

Onder letselschade wordt verstaan: alle vormen van een (tijdelijk of blijvend) letsel, die u heeft opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval, sportongeval, schoolongeval, een medische fout, het gebruik van een schadelijk product (bijvoorbeeld medicijnen).

De schade kan bestaan uit tijdelijke werkonbekwaamheid, blijvende werkonbekwaamheid, esthetische schade, genotschade, morele schade,Ö

Voor bovenstaande schade heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding, die berekend wordt op geŽigende wijzen.

De hoegrootheid van deze schadevergoeding en ook de verschillende schadeposten worden steeds vastgesteld in nauwe samenwerking tussen cliŽnt en advocaat. In dergelijke zaken is een goede communicatie met en begeleiding van de cliŽnt onontbeerlijk, daar de cliŽnt zich uiteindelijk moet kunnen vinden in het beoogde resultaat, zowel op financieel als op emotioneel vlak.

Het advocatenkantoor Hoornaert-Heynderickx heeft doorheen de jaren reeds talloze schade-eisen opgesteld en beschikt dan ook over de nodige expertise om U zo goed mogelijk bij te staan in deze procedures, zowel voor de rechtbank als rond de onderhandelingstafel.

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.