NL | FR | EN

Handelsrecht

Handelsrecht beslaat in feite alle juridische verhoudingen tussen ondernemers en haar leveranciers of afnemers.

Het handelsrecht draait voor een belangrijk deel rond overeenkomsten allerhande: koop-verkoop, franchising, distributie, handelsagentuur, handelshuur, aanneming, lastgeving, verzekering, fabricage, licenties….

Het advocatenkantoor Hoornaert – Heynderickx tracht in deze een partner te zijn voor de onderneming, waarbij de nadruk op preventie wordt gelegd. De algemene voorwaarden zijn vaak determinerend in een juridisch geschil. (Zie algemene voorwaarden.)

Reeds in het stadium van onderhandeling is bijstand of advies van een raadsman nuttig, gelet op mogelijke precontractuele aansprakelijkheid of ten einde sterker te staan in een onderhandeling om zo een gunstig uitgangspunt te bekomen.

Ook het faillissement en haar gevolgen vallen onder het handelsrecht. Zowel de gefailleerde als de schuldeiser van de gefailleerde dienen op de hoogte te worden gesteld van de uit het faillissement vloeiende rechten en verplichtingen.

Tenslotte maakt het invorderen van onbetaalde facturen en debiteuren beleid in het algemeen deel uit van het handelsrecht. Meer inlichtingen betreffende werkwijze vindt U onder incasso.