NL | FR | EN

Bouw –en aannemingsrecht

In het aannemings- en bouwrecht lopen diverse elementen uit het verbintenissenrecht, administratief recht, zakelijk recht en milieurecht door elkaar heen. De omvangrijke financiële belangen die daar steeds mee gemoeid zijn, stellen hoge eisen aan de juridische vormgeving en opvolging.

Het kantoor Hoornaert – Heynderickx heeft niet alleen oog voor het juridische, maar beschikt ook door haar jarenlange ervaring over de nodige bouwtechnische expertise en kan steeds terugvallen op haar netwerk van experten ter zake.

Advocatenkantoor Hoornaert - Heyndrickx kan onder meer iets voor u betekenen met betrekking tot de hiernavolgende aspecten :

 • adviezen inzake aannemingsrecht, aanneming van werk, onderaanneming, erkenning aannemers
 • overheidsopdrachten
 • verlenen van bouwvergunningen
 • aannemingsovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten
 • overeenkomsten met architecten, aannemers, onderaannemers
 • betwistingen inzake uitvoeringstermijn, weerverlet
 • betwistingen inzake aansprakelijkheid voor gebreken, 10-jarige aansprakelijkheid,verborgen gebreken...
 • dwangsommen
 • eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, opstalrecht, mede-eigendom, ...
 • vergunningen
 • planschade

Daar er zich vaak problemen voordoen bij de uitvoering van werken, is het aangewezen preventief advies in te winnen over de af te sluiten contracten : een kleine investering in verhouding tot de kosten die een probleem met zich kan meebrengen.

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.