NL | FR | EN

Bemiddeling, arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting

Vaak zijn lange en dure procedures niet wenselijk. Ondernemingen denken aan de tijd die verloren gaat door procedures alsook aan het totale kostenplaatje. In familiale zaken is een opgelegd vonnis door een rechtbank niet steeds de beste oplossing.

Arbitrage gaat net zoals voor een gewone rechtbank uit van het conflictmodel nl. een casus wordt voorgelegd aan experten ( rechters) en een uitspraak wordt geveld.

Bemiddeling gaat een stap verder. Bij bemiddeling wordt er een consensus nagestreefd. De partijen worden gestimuleerd om een oplossing uit te werken waar iedere partij kan achter staan. De bemiddelaar is geen rechter van het geschil, maar een facilator wanneer partijen niet “met”, maar “naast” elkaar praten.

De mogelijke voordelen van arbitrage zijn:

  • Discretie (geen publieke zitting, uitspraken worden zelden gepubliceerd)
  • De “arbiters” zijn experten ter zake en niet noodzakelijk juristen.
  • Snelheid
  • Soepele aanpassing aan specifieke noden van de zaak
  • Erkenning en uitvoerbaarheid van de uitspraken ( Verdrag van New York)
  • Verstandhouding tussen partijen wordt niet helemaal verzuurd

Mogelijke nadelen van arbitrage zijn:

  • Kostprijs (arbiters moeten betaald worden)
  • Geen tweede aanleg.
  • Gevaar voor niet – onafhankelijke arbiters.

We denken aan kleinere familiale geschillen in geval van bemiddeling of aan grensoverschrijdende geschillen in het geval van arbitrage.

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.