NL | FR | EN

Sociaal en arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is zowel voor ondernemingen als voor particulieren van belang.

Het arbeidsrecht bestaat uit verschillende facetten, nl. arbeidsovereenkomstenrecht, arbeidsomstandighedenrecht, collectief arbeidsrecht, sociaal handhavingsrecht.

Een preventieve aanpak staat in het arbeidsrecht centraal. Door preventief na te gaan wat uw rechten en plichten als werkgever en werknemer zijn, kunnen vele problemen vermeden worden, in het bijzonder bij eventueel ontslag.

Naast het preventief advies en begeleiding, staat het kantoor U ook bij in de verschillende administratieve en gerechtelijke procedures m.b.t. alle vraagstukken die tot dit rechtsdomein behoren:

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten ( ook voor studenten en vrijwilligers)
 • Arbeidsongevallen
 • Ontslag wegens dringende redenen
 • Opzegvergoeding en opzegtermijn
 • Beschermde werknemers, personeelsafgevaardigden,...
 • Mediatie of bijstand bij geschillen tussen werknemer en werkgever inzake loon, werkomstandigheden, herstructureringen,...
 • Concurrentiebeding
 • Diverse procedures inzake sociale zekerheid ( RSZ, RIZIV, RVP, RVA, RSVZ,...)
 • Arbeidsinspectiewet & sociale handhaving en strafrecht
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk.
 • Tuchtprocedures
 • ...

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.