NL | FR | EN

Algemeen administratief recht

Het administratief recht beheerst de relatie tussen overheid en burger. Het kantoor Hoornaert – Heynderickx adviseert en vertegenwoordigt zowel private cliënten als publieke instellingen in allerhande administratieve procedures (hoorzittingen, onderzoeken en procedures Raad van State,…).

Het administratief recht strekt zich uit over:

  • Stedenbouw en milieurecht (meer info)
  • Ambtenaren- en tuchtrecht (meer info)
  • Overheidsopdrachten
  • Overheidsinstellingen, intergemeentelijke verenigingen
  • Publiek-private samenwerking (P.P.S.)
  • Lokale belastingen, optimalisering fiscaliteit (B.T.W.)
  • Energierecht
  • Beheer privaat en publiek domein (concessies, erfpacht, opstal, onroerende leasing).

Door haar jarenlange ervaring is het kantoor Hoornaert - Heynderickx als multidisciplinair advocatenkantoor in staat een optimale samenwerking met administratieve overheden te bieden. Immers een stad en gemeente krijgt naast het specifieke administratief recht ook te maken met problemen aangaande andere rechtsgebieden: bevolking (geboorte, huwelijk, schijnhuwelijk, overlijden), arbeidsrecht, contractenrecht, aanneming, huur,…

Wenst U vrijblijvende informatie of een eerste gesprek, aarzel dan niet en maak een afspraak met het secretariaat.