NL | FR | EN

Incasso

Niet betaalde facturen zijn een nachtmerrie voor iedere ondernemer.

Een recente studie heeft aangetoond dat per dag 7 bedrijven in België failliet gaan omwille van niet tijdig betaalde facturen. Geen enkele onderneming kan blijven bestaan wanneer de inkomsten stil vallen.

Een goed debiteurenbeleid is derhalve essentieel voor iedere onderneming, groot of klein. Om aan de noden van de ondernemingen te voldoen heeft het kantoor recentelijk een afdeling “incasso” opgericht om op basis van goede organisatiestructuur en een snelle en doortastende werkwijze een maximale kans op recuperatie te waarborgen.

Een advocaat is de enige – in tegenstelling tot gerechtsdeurwaarders en allerhande incassobureau’s – die de bevoegdheid heeft om uiteindelijk de volledige procedure tot in de rechtbank te voeren waardoor hij het beste resultaat kan halen.

Het kantoor streeft naar een invordering zonder enige kosten voor uw onderneming. De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door toepassing te maken van Uw algemene voorwaarden vermeld op Uw handelsdocumenten. Afspraken dienaangaande kunnen individueel en op maat van de onderneming gemaakt worden afhankelijk van de waarde van de facturen, frequentie van incasso, gunstige afloop...

Er wordt steeds gewerkt vanuit overleg met de cliënt met regelmatige rapportering op de gewenste wijze en met de nodige realiteitszin zodat geen onnodige kosten worden gemaakt.

De grote lijnen van het incassobeleid kunnen weergegeven worden als volgt:

  • Studie van het dossier en overleg met cliënt. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn een voorafgaandelijk solvabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren ten einde geen nutteloze kosten te maken.
  • Bij het normale traject wordt eerst aangemaand vooraleer de debiteur wordt gedagvaard.
  • Het versneld traject impliceert een onmiddellijke dagvaarding van de debiteur.
  • Indien er aanwijzingen zijn dat de solvabiliteit van de debiteur gevaar loopt, kunnen er bewarende beslagmaatregelen worden getroffen.
  • Na het voeren van de gerechtelijke procedure over gaan tot effectieve invordering van het verschuldigde bedrag, indien nodig uitvoerende maatregelen of in het slechtste geval door aanvraag faillissement.